opis zbiórki pieniędzy na rzecz fundacji

Działalność charytatywna

Nasz Instytut chętnie angażuje się w małe i duże akcje charytatywne. Szczególnie nie jest nam obojętny los najmłodszych. Wspieramy wyjątkową Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko”, która działa przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dzięki jej działalności wspierane są rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego, a także oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Do angażowania się w ratowanie życia dzieci zachęcamy różne instytucje, firmy, a także wszystkich tych, którzy postanowili wraz z nami zrobić krok ku Pozytywnemu Życiu! Pomoc innym może stać się jednym z ważnych punktów przemiany, a także swoistym podziękowaniem samemu sobie za wytrwałość w budowaniu nowego, lepszego Ja.

Zachęcamy również do wspierania działań Fundacji Serduszko na rzecz dzieci z chorobami i wadami serca oraz ich rodzin i rozwoju kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.fundacjaserduszko.pl